Försäljningspolicy

(2022_003)

1. Produkter

Swedish Lorry Parts AB (SLP) är ett företag specialiserat på reservdelar som passar till Volvo och Scania lastbilar, bussar, hjullastare, ledgående dumpers och grävmaskiner.

Vi har designat och konstruerat egna verktyg för våra produkter och använder vår samlade erfarenhet för att arbeta med ständiga förbättringar. I huvudsak är våra produkter konstruerade och tillverkade i Sverige, en fördel då de är avsedda för svenska fordon. Varje SLP-produkt ska hålla högsta kvalitet. Vi kan ej tillåta någon reservdel från SLP att vara mindre bra än originaldelen.

SLP-sortimentet finns i våra huvudkataloger, Truck and Bus, Off-Road och Industry & Marine samt på CD och för kunder med inloggning på www.slp.se.

Nya produkter introduceras ständigt inom sortimentet. Nyheter om sådana produkter finns på vår hemsida www.slp.se och kommuniceras regelbundet till våra Distributörer och Kunder.

Denna Försäljningspolicy ger de grundläggande riktlinjerna för samarbetet mellan SLP och dig som kund.

För övriga villkor, se SLP Generella Villkor på www.slp.se

2. Priser

2.1 priser

Normalt sker en generell prisjustering på våren med 1 (en) månads varsel. Valutakursen justeras en gång per trimester för att återspegla den faktiska kursen till svenska kronan. Ytterligare SLP kan ändra priset på de pågående produkterna för att återspegla eventuella förändringar i kostnaden för SLP på grund av någon faktor utanför vår kontroll (inklusive utan begränsning, ändring av tullar eller skatter, ökning av materialkostnaderna eller andra tillverkningskostnader)

2.2 Valuta

Fakturor görs vanligtvis i tre valutor beroende på mottagare -

Svenska kronor (Kr) för kunder i Sverige, Norge, Danmark och Island.
Fakturor kommer att göras i EUR för kunder inom EURO-zonen.
Fakturor kommer att göras i USD för kunder inom kvarvarande zoner.

2.3 Betalningsinstruktioner

Betalning kan göras direkt till något av våra bankkonton. Våra bankuppgifter är:

Danske Bank Adress: Årstaängsvägen 21B, Box 47038, 100 74 Stockholm.

Om du behöver mer information om våra konton, kontakta oss på info@slp.se.

3. Offertförfaranden

3.1 Ledtid för offert

Alla förfrågningar som mottas av SLP kommer att besvaras med en skriftlig offert. Normal skickar vi den under samma eller dagen efter mottagandet av en förfrågan. Denna ledtid kan vara längre, beroende på omfattningen och komplexiteten i förfrågan.

3.2 Leveransvillkor

Alla offerter är gjorda på ex-works basis SLP lager (Incoterms 2000), om ej annat avtalats. Kostnader för transport, packning och försäkring betalas av kunden.

3.3 Betalningsvillkor

Om inget annat överenskommits är förskottsbetalning det betalningsvillkor som används.

SLP kan på begäran kontrollera kreditvärdighet med hjälp av företaget Creditsafe och erbjuda kreditbetalning om företaget är stabil.

4. Orderprocedurer

4.1 Ordertyper

Alla beställningar måste öppnas på vår hemsida eller skickas till SLP med vanlig post, fax eller e-post. Om detta inte är möjligt på grund av ingen anslutning eller andra tekniska problem etc. kan beställningar ges till SLP per telefon. Du kan använda din egen beställningsblankett eller SLP Beställningsformulär 001.1 (se bifogad) när du lägger dina beställningar.

Sex olika ordertyper  används för beställning av delar:

WEBB (A)                 Order placerad på webbplatsen av en registrerad kund
WEBB (B)                 Order placerad på webbplatsen av en icke-registrerad kund
EXPRESS (E)             Skickas samma dag
NORMAL (N)           Normal order
LAGER (P)                Lagerbeställning
SPECIAL (S)             Beställning med speciella villkor eller krav

WEBB (A):

Order placerad på webbplatsen. Leveranssätt och beställningsstorlek avgör hur order ska hanteras - som A, E, N, P eller S nedan

WEBB (B):

Order placerad på webbplatsen. Levereras inom tre arbetsdagar efter beställningsdagen. 

EXPRESS (E):

Denna ordertyp kan användas när leverans från lager samma dag önskas. Gäller normalt inte för orders med mer än 30 orderrader, 300 kg och/eller 1,5 m3. För beställningar med upp till 120 orderrader kommer leverans följande dag att användas. Kontakta oss om du har frågor eller speciella krav.

NORMAL (N):

Denna ordertyp kan användas  vid normal beställning av varor, fortfarande med snabb leverans. Normalt upp till 120 orderrader och/eller 1200 kg och/eller 6 m3. Beställningen kommer att skickas inom 3 arbetsdagar efter dagen för beställning / mottagning av orderbekräftelsen. Om en kund vill ha senare leveransdatum kan detta tillämpas. Leveransdatum kan också ändras i avvaktan på leverans av varor.

LAGER (P):

Denna ordertyp används för lageruppfyllnad och för större order. Beställningar kommer att skickas inom 5 arbetsdagar efter dagen för beställning / mottagning av orderbekräftelsen. Om en kund behöver senare leveransdatum kan detta tillämpas. Leveransdatum kan också justeras i avvaktan på leverans av varor.

SPECIAL (S):

Denna beställningsklass används för beställningar med speciella villkor eller exceptionellt stora order. Ledtid och leverans enligt överenskommelse. Ledtid och leverans kan också bero på speciella villkor.

4.2 Förpackning och hantering

SLP debiterar 150 kronor (EURO 20) för förpackning och hantering av order med ett värde under 10.000 kronor och 350 kronor (40 euro) för order med värde över SEK 10.000.

4.3 Farligt Gods

För att få transportera produkter som är klassificerade som farligt gods enl. Lag (2006:263) finns regler som ska följas.
Produkterna ska skickas i separat sändning och förpackas i typgodkända förpackningar. Det innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och testkrav för att få användas. En extra avgift tillkommer.

4.4 Orderbekräftelse

Alla beställningar hos SLP bekräftas med Orderbekräftelse senast följande arbetsdag efter mottagandet av ordern. Orderbekräftelse för Express (E) order kommer att skickas vid mottagandet av ordern.

4.5 Restorder

Baserat på orderbekräftelsen ger kunden information om hur de restnoterade artiklarna ska hanteras. Restnoterade poster kan antingen dras av ordern och beställas av kunden vid nästa ordertillfälle eller förbli som restorder. Varje restorder kommer att levereras tillsammans med följande order placerad av kunden när de restnoterade varorna är tillgängliga från lager, om ej annat överenskommits.

Ordertyp B har inga restorder. Endast artiklar i lager är möjliga att beställa.

4.6 Adresser

Samtliga handlingar rörande order ska vidarebefordras till:

Swedish Lorry Parts AB
AB Botvid Business Center
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Telefon: 08-555 978 00
Fax: 08-555 978 98
E-post: info@slp.se

4.7 Beställningsfrist

På grund av transporttiderna kan variationer uppstå i orderfristen mellan marknadsområden. I allmänhet gäller följande:

WEBB (A)             Ingen bestämd tidsfrist.  Beroende på leveranssätt och beställningsstorlek.
WEBB (B)             Ingen bestämd tidsfrist.  Beroende på leveranssätt och beställningsstorlek.
EXPRESS (E)        15:30 (CET) för avsändning samma dag med TNT eller DHL.
                              11.00 (CET) för avsändning samma dag med hjälp av annan
NORMAL (N)      16:00 (CET) för leverans inom 3:e arbetsdagen efter beställning.
LAGER (P)           16.00 (CET) för leverans inom 5:e arbetsdagen efter order.
SPECIAL (S)         Ingen bestämd tidsfrist. Baserat på överenskomna tider eller annan överenskommelse.

5 Leveransförfaranden

Vid leverans av delar och tillbehör följer SLP internationella avtal och föreskrifter, särskilda bestämmelser som fastställts av myndigheter i de berörda länderna och leveransanvisningar från Kunden. För att göra det möjligt för SLP att kontinuerligt ge bästa möjliga service är det viktigt att eventuella problem som kan uppstå med frakt, tull, myndigheter etc. kommuniceras till SLP.

5.1 Destination

Leveransadress till vilken varor ska skickas måste anges. På grund av att adressen kan skilja sig från olika transportmetoder krävs att fullständig adressinformation är tillgänglig.

5.2 Transportörer

SLP:s leveransvillkor är som standard EX WORKS SLP lager, Kumla för alla ordertyper (enligt INCOTERMS 2000). Följaktligen är det upp till Kunden att välja en transportör. SLP har kontakt med olika transportörer och kan rekommendera den mest lämpliga transportören baserat på tillgängliga transportlösningar.

5.3 Fraktkostnader

Om kunden ber SLP att hantera leveransen kommer fraktavgiften normalt att betalas av SLP och debiteras på fakturan separat.

5.4 Försäkring

Enligt SLP leveransvillkor är det Kundens ansvar att täcka transportförsäkring. Om så krävs kan SLP försäkra försändelsen å Kundens vägnar.

5.5 Tullar

Enligt SLP leveransvillkor är det Kundens ansvar att lösa alla tullar i importlandet.

5.6 Myndighetsdokument

Vid leveranser till länder där myndigheterna kräver ursprungsintyg, konsulära fakturor etc producerar SLP dessa dokument och presenterar dem för myndigheterna i Sverige. Avgifterna som betalas till dessa myndigheter debiteras separat på fakturorna.

5.7 Bankfrågor

I de fall där något dokument skickas via en bank kräver SLP information om kundens bank.

5.8 Särskilda förpackningar

En kund kan kräva speciell förpackning för vissa varor i en order. SLP måste godkänna en sådan speciell förpackningsförfrågan i förväg. En extra avgift för överenskomna specialförpackningar kommer att tillämpas. Kostnaden beräknas antingen baserat på timmar som spenderas för specialförpackningen eller som en extra kostnad per vara.

6 Retur & Ångerrätt

Om du vill returnera varor beställt av misstag eller vill använda din ångerrätt, ska du följa returprocessen som beskrivs nedan.

6.1 Återkomstperiod.

Du har en period på 30 dagar efter ankomsten av din beställning för att behandla en retur.

6.2 Returrapport

Du måste fylla i en returrapport som finns på webbplatsen www.slp.se/sv/returer eller genom att kontakta SLP på info@slp.se och vänta på vårt svar och en returorder innan du skickar varorna tillbaka till oss.

6.3 Villkoren för varorna

Delar måste returneras oanvända i originalförpackningen och sändningen ska vara vederbörligen förpackad.
I händelse av att originalförpackningar saknas eller skadas, sker en minskning av värdet. Nedskrivningar bedöms från fall till fall.

6.4 Frakt

Fraktkostnader och ansvar för transportrisken är kundernas ansvar.
Varorna ska skickas till vårt lager:

Leveransadress
Swedish Lorry Parts AB
Vissbergagatan 10-12
692 35 Kumla
Sverige

6.5 Avgifter

Vid retur kommer en avgift på 15% att diskonteras från återbetalningen. Innan sändningen skickas skickas en returorder från SLP.

6.6 Märkning

Markera paketet tydligt med ordernumret och inkludera returordern för att säkerställa korrekt bearbetning i vårt lager.

6.7 Förpackning

Varorna ska förpackas så att alla skador undviks. Alla delar ska vara tydligt markerade med artikelnummer.
Cylinderfoder och kit som innehåller dessa måste transporteras enligt särskilda transportinstruktioner.

6.8 Återbetalning

Efter mottagande och kontroll av de returnerade varorna kommer vi att kontakta dig för att komma överens om det belopp som ska återbetalas.

7 Reklamationer och avvikelser

Om du har några reklamationer angående en försändelse ska du använda processen som beskrivs nedan.

7.1 Godkännande av varor

Alla levererade varor ska inspekteras av kunden avseende kvantitet, antal, vikt och volym omedelbart vid varje leverans. Eventuella avvikelser i fråga om kvantitet, antal, vikt och volym måste rapporteras till SLP inom 7 dagar efter mottagandet av respektive försändelse.

7.2 Garanti

Denna garantipolicy gäller alla reservdelar och komponenter från Swedish Lorry Parts (SLP) som säljs till SLP:s kunder. Ansvaret enligt denna garanti utsträcker sig endast till att ersätta köparen till ett belopp lika med inköpspriset, eller till att reparera eller byta ut den inköpta produkten om Swedish Lorry Parts befinner den vara defekt vid inspektion. Det är kundens ansvar att se till att alla reservdelar och dokumentation inlämnas med garantikravet. SLP-kunden måste lämna in samtliga krav med sin ursprungliga anmälan för granskning rörande garanti. Auktorisationsnummer för garantikravet utfärdas av SLP:s garantiteam.

Samtliga reservdelar och komponenter från SLP garanteras vara fria från materialdefekter eller tillverkningsfel vid normal användning och normalt underhåll under en period om trettiosex (36) månader eller sextusen (6 000) användningstimmar eller hundratjugotusen (120 000) kilometer, beroende på vilket av dessa villkor som uppfylls först.

Det är underförstått att slutanvändare eller mekaniker har det löpande ansvaret för att inspektera om en reservdel är lämplig för den reparation som ska utföras. Det förväntas att samtliga reservdelar installeras av professionell och erfaren mekaniker i enlighet med tillverkarens instruktioner för installation.

Garantin är underkastad följande villkor:  
(A) Köparen underhåller produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 
(B) Köparen utför inga reparationer, ändringar, processer, ingrepp eller behandlingar på produkterna utan skriftligt tillstånd från SLP.
(C) Garantin gäller inte skador som är resultatet av rost, korrosion eller långvarig eller olämplig förvaring.
(D) Garantin täcker inte kostnader för bränsle eller smörjmedel, eventuella hyreskostnader, borttagning eller ominstallation av produkten eller otillbörlig tidsåtgång för tillgång till service.
(E) I enlighet med punkt (A) kan vissa reservdelar behöva bytas ut med anledning av normalt slitage. Eftersom sådana reservdelar slits ut i olika hastighet baseras sådana byten på fordonets användning och skick och på fasta scheman för normal drift och användning av fordonet. Dessa delar kan vara bland annat, men inte enbart, följande: filter, säkringar, remmar, bromsbelägg, bromsskivor, torkarblad, stötdämpare.
(F) Garantin täcker inte andra tillkommande kostnader eller följdkostnader, inklusive förlust av motorfunktion, inkomstbortfall eller olägenheter.
(G) SLP ansvarar inte för fel som uppstår i och med olämplig användning av en reservdel eller komponent, försumlighet; otillräcklig användning av smörjmedel eller kylmedel; otillräcklig påfyllning; överbelastning; brist på korrekt underhåll; eller olycksfall. SLP ansvarar inte för fel på en reservdel som har modifierats eller reparerats på ett sätt som enligt SLP:s mening kan påverka dess stabilitet eller tillförlitlighet. SLP ansvarar inte för fel som beror på felaktig installation, reparationsprocedurer, modifieringar eller felaktig användning av delar.
(H) För SLP-delar måste vätskor och bränsle användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Vätskor och bränsle måste användas från källor som är fria från föroreningar. 

Den information som begärs av SLP måste skickas in till SLP:s garantiavdelning inom 30 dagar efter att du har mottagit kravnummer. Om garantiavdelningen begär att reservdelar returneras måste dessa delar returneras inom 90 dagar, annars avslås kravet. 

Om kravet avslås måste eventuella frågor, kommentarer och protester mot beslutet inkomma skriftligen inom 10 dagar. Om inga protester inkommer från kunden under den tidsperioden kommer de delar som kravet gäller att skrotas av SLP.

Ingen person, distributör, agent, anställd eller företag har rätt att modifiera eller förlänga dessa garantivillkor.

Revidering 2022-mars: Denna garantipolicy gäller tills vidare

7.3 Avvikelserapport

Du ska använda S 4-5-62 avvikelserapport, som finns på webbplatsen eller genom att kontakta SLP, för att rapportera eventuella reklamation och vilka åtgärder du vill ha.

Hantering av felaktiga leveranser innebär alltid en viss utgift både för dig som vår kund och för SLP. Följaktligen tillämpar vi en minimigräns, ett minimivärde per orderrad, som kommer att utgöra den lägre gränsen för hanteringen av en avvikelse. Gränsen gäller för båda parter och bör tillämpas på både över- och underleveranser. Vi uppskattar dock alla uppgifter om avvikelser oavsett värde för att kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar. Minimigränsen för hantering av avvikelse är för närvarande fastställd till 50 SEK per orderrad.

Reklamationer måste lämnas senast 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna i ditt lager för rapportkoder 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 och 21.

För defekta varor, rapportkod 15, måste krav redovisas inom garantiperioden.

Metoder för att skicka avvikelserapport till SLP:
E-post:       warranty@slp.se

7.4 Batchnummer

Batchnummer, om tillämpligt, anges på etiketten på delen eller på förpackningen.

7.5 Rapportkoder

Rapportkoder som används i avvikelserapporten följer:

10 - Felaktigt innehåll i satsen

Vid felaktigt innehåll i en sats accepterar SLP krav som rapporteras senare än 7 arbetsdagar efter mottagandet av varor. Krav efter den allmänna garantiperioden kommer inte att accepteras.

11- Felaktigt belopp fakturerat

Om alltför högt pris fakturerats, bör kreditnotering begäras. Om alltför lågt pris fakturerats, måste ytterligare faktura begäras.

12 - Felaktig transport

Om gods inte anländer enligt överenskommelse.

13 - Felaktiga produkter levereras

Den fakturerade delen krediteras av SLP och en ny order ska placeras av kunden. Den felaktigt levererade delen ska om möjligt behållas av kunden och debiteras av SLP i en extra faktura, detta bör ske om delen är en normal lagervara för kunden. Om kunden inte kan behålla delen, bör kunden be om tillåtelse att returnera delen.

14 - Under- eller överleverans

Om möjligt ska överleveransen behållas av kunden och debiteras av SLP i en extra faktura. Detta bör ske om delen är en vanlig lagervara hos kunden.

Om överleveransen är så stor att den inte kan godkännas kan kunden begära tillstånd att returnera delarna. Notera: Förlorade paket ska krävas av frakt- eller försäkringsbolaget. I dessa fall ska ingen avvikelserapport utfärdas.

15 - Felaktig del / Felaktig kvalitet

Om den levererade delen visar sig vara defekt, antingen före montering eller efter montering på lastbil, buss eller annat fordon.

16/21 - Transportskador i förpackning och / eller dålig förpackning

Notera! Krav för transportskador ska alltid anmälas till fraktföretaget / försäkringsbolaget.

19 - Övrigt

Andra reklamationer som inte kan sorteras enligt en särskild rapportkod.

7.6 Beslutskoder

Beslutskoden används av kunden för att meddela önskat sätt att hantera reklamationen. Beslutskoder som används i reklamationsrapporten är:

0 - Kreditfaktura önskas

Om du föredrar att ha fordran avgjort med en kreditfaktura.

1 - Saknad del önskas

Vid underleverans, leverans av felaktiga delar eller leverans av defekt del kan du kräva att SLP skickar ersättning.

2 - Ytterligare faktura önskas

Vid överleverans eller leverans av fel del.

3 - Returtillstånd önskas

Om du vill att SLP ska acceptera en retur antingen på grund av överleverans, leverans eller beställning av fel del.

4 - Skrotningstillstånd önskas

Då retur av varorna inte är möjligt.

7.7 Reklamationssvar med åtgärdsplan

En reklamation som skickas till SLP kommer att besvaras med ett svar om hur avvikelsen kommer att hanteras.

7.8 Returleverans

Om SLP accepterar eller kräver att varor tas i retur, ska dessa återlämnas senast en (1) månad efter mottagandet av beslutet. Returfrakt betalas av SLP om returleveransen beror på felaktiga delar beställda av kund. SLP skickar ett godkännande för retur att skicka med försändelsen.

Leveransadress:
Swedish Lorry Parts AB
Vissbergagatan 10-12
692 35 Kumla

7.9 Förpackning

Varorna ska packas på ett sådant sätt att all skada undviks. Alla delar ska vara tydligt märkta med artikelnummer. Obs! En kopia av avvikelserapporten och SLP-godkännandet för retur ska läggas i ett kuvert märkt "Förpackningsanmärkning" och förpackas tillsammans med delarna inuti lådan.

7.10 Märkning

Varje separat låda eller pall ska numreras och tydligt markeras.

7.11 Villkor för återvändande delar

Alla returdelar måste vara i nyskick och inte på något sätt vara påverkat av rost eller andra skador. Vår kvalitetskontrollavdelning kommer att kontrollera alla returnerade varor och bestämma om vi kan acceptera dessa eller inte. Deras beslut är slutgiltigt och i händelse av vägran kommer du att bli informerad om orsaken, delar kommer att skrotas och ingen kredit utgivas. I händelse av accepterad retur till SLP begärd av kunden på grund av att ingen försäljning etc. tar SLP ut en återställnings- och ompaketeringskostnad.

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .