GarantiDiscrepancy Raport

TILL VÅR REKLAMATIONSRAPPORT  

HUR MAN FYLLER I VÅR REKLAMATIONSRAPPORT  

Denna garantipolicy gäller alla reservdelar och komponenter från Swedish Lorry Parts (SLP) som säljs till SLP:s kunder. Ansvaret enligt denna garanti utsträcker sig endast till att ersätta köparen till ett belopp lika med inköpspriset, eller till att reparera eller byta ut den inköpta produkten om Swedish Lorry Parts befinner den vara defekt vid inspektion. Det är kundens ansvar att se till att alla reservdelar och dokumentation inlämnas med garantikravet. SLP-kunden måste lämna in samtliga krav med sin ursprungliga anmälan för granskning rörande garanti. Auktorisationsnummer för garantikravet utfärdas av SLP:s garantiteam.

Samtliga reservdelar och komponenter från SLP garanteras vara fria från materialdefekter eller tillverkningsfel vid normal användning och normalt underhåll under en period om trettiosex (36) månader eller sextusen (6 000) användningstimmar eller hundratjugotusen (120 000) kilometer, beroende på vilket av dessa villkor som uppfylls först.

Det är underförstått att slutanvändare eller mekaniker har det löpande ansvaret för att inspektera om en reservdel är lämplig för den reparation som ska utföras. Det förväntas att samtliga reservdelar installeras av professionell och erfaren mekaniker i enlighet med tillverkarens instruktioner för installation.

Garantin är underkastad följande villkor:  
(A) Köparen underhåller produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 
(B) Köparen utför inga reparationer, ändringar, processer, ingrepp eller behandlingar på produkterna utan skriftligt tillstånd från SLP.
(C) Garantin gäller inte skador som är resultatet av rost, korrosion eller långvarig eller olämplig förvaring.
(D) Garantin täcker inte kostnader för bränsle eller smörjmedel, eventuella hyreskostnader, borttagning eller ominstallation av produkten eller otillbörlig tidsåtgång för tillgång till service.
(E) I enlighet med punkt (A) kan vissa reservdelar behöva bytas ut med anledning av normalt slitage. Eftersom sådana reservdelar slits ut i olika hastighet baseras sådana byten på fordonets användning och skick och på fasta scheman för normal drift och användning av fordonet. Dessa delar kan vara bland annat, men inte enbart, följande: filter, säkringar, remmar, bromsbelägg, bromsskivor, torkarblad, stötdämpare.
(F) Garantin täcker inte andra tillkommande kostnader eller följdkostnader, inklusive förlust av motorfunktion, inkomstbortfall eller olägenheter.
(G) SLP ansvarar inte för fel som uppstår i och med olämplig användning av en reservdel eller komponent, försumlighet; otillräcklig användning av smörjmedel eller kylmedel; otillräcklig påfyllning; överbelastning; brist på korrekt underhåll; eller olycksfall. SLP ansvarar inte för fel på en reservdel som har modifierats eller reparerats på ett sätt som enligt SLP:s mening kan påverka dess stabilitet eller tillförlitlighet. SLP ansvarar inte för fel som beror på felaktig installation, reparationsprocedurer, modifieringar eller felaktig användning av delar.
(H) För SLP-delar måste vätskor och bränsle användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Vätskor och bränsle måste användas från källor som är fria från föroreningar. 

Den information som begärs av SLP måste skickas in till SLP:s garantiavdelning inom 30 dagar efter att du har mottagit kravnummer. Om garantiavdelningen begär att reservdelar returneras måste dessa delar returneras inom 90 dagar, annars avslås kravet. 

Om kravet avslås måste eventuella frågor, kommentarer och protester mot beslutet inkomma skriftligen inom 10 dagar. Om inga protester inkommer från kunden under den tidsperioden kommer de delar som kravet gäller att skrotas av SLP.

Ingen person, distributör, agent, anställd eller företag har rätt att modifiera eller förlänga dessa garantivillkor.

Revidering 2022-mars: Denna garantipolicy gäller tills vidare

Förfaranden för fordringar och avvikelser

Godkännande av varor

Alla levererade varor ska inspekteras av Kunden avseende kvantitet, antal, vikt och volym omedelbart vid ankomsten av varje försändelse. Eventuella avvikelser i fråga om kvantitet, antal, vikt och volym skall rapporteras till SLP inom sju dagar efter mottagandet av varje försändelse.

Reklamations rapport

Du ska använda S 4-5-62 Diskrepansrapport, som finns HÄR eller genom att kontakta SLP här warranty@slp.se , för att rapportera eventuella avvikelser som hittats och de åtgärder du vill att vi ska vidta.
Hanteringen av felaktiga leveranser  innebär alltid en viss utgift både för dig som kund och för SLP. Följaktligen tillämpar vi en minimigräns, ett minimivärde per orderrad, som kommer att utgöra den nedre gränsen för hantering av en avvikelse. Gränsen gäller för båda parter och bör tillämpas på både över- och underleveranser. Vi uppskattar dock all information om avvikelser oavsett värde för att kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar. Minimigränsen för hantering av en avvikelse är för närvarande fastställd per orderrad till 50,00 SEK.
Reklamationer måste rapporteras senast 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna i ditt lager för rapportkoderna 10,13, 14, 16, 18, 19 och 21 (Se vår diskrepansrapport).  För defekta varor, rapportkod 15, måste anspråk rapporteras inom garantiperioden.
Dessa rutor som visas nedan i diskrepansrapporten måste fyllas i för att behandla anspråket:
SLP-ordernr
Kundens referens - E-post - Telefonnummer
Kod som matchar din fordran (10, 13, 14, 15, 16, 18, 19 eller 21)
SLP Artikelnr
Begärt antal
Beskrivning av fordran
Förslag till rättelse
Mejla Reklamations rapport till warranty@slp.se .  Foton kommer alltid att vara användbara för oss för att påskynda processen. 

Tack på förhand från garantiteamet på SLP

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .