GarantiDiscrepancy Raport


 Avvikelserapport

a) SLP garanterar att Produkterna kommer att vara fria från fel och brister i konstruktion, material och tillverkning under en period av trettiosex (36) månader från att produkten tas i drift eller sex tusen (6 000) användningstimmar eller hundratjugotusen (120 000) km, vad som händer först, men inom högst trettio (30) månader efter leverans.
b) Garantin är villkorad av följande villkor: (i) Köparen har uppfyllt sina skyldigheter i detta avtal och har i synnerhet gjort betalning i sin helhet för Produkterna, (ii) Köparens tjänster och underhåller Produkten enligt tillverkarens rekommendationer. (iii) Köparen har inte utfört någon reparation, ändring, process, drift eller behandling av produkterna utan SLP: s skriftliga samtycke, och (iv) Köparen meddelar SLP skriftligen om sådant fel eller brist senast fjorton (14) dagar efter den dag köparen upptäckte eller rimligen borde ha upptäckt felet eller bristen.
c) Efter att ett krav i enlighet med det förutnämnda har mottagits och godkänts av SLP kommer SLP, efter egen bedömning, acceptera returen av den defekta produkten och återbetala ett belopp motsvarande köpeskillingen eller reparera eller ersätta den defekta produkten. Köparen måste returnera den defekta produkten inom tre (3) månader efter det att garantiprocessen inletts.
d) SLP:s ansvar för fel eller brister i de levererade produkterna är begränsat till det som nämns ovan. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation än de som anges ovan med anledning av fel eller brister.

Förfaranden för fordringar och avvikelser

Godkännande av varor

Alla levererade varor ska inspekteras av Kunden avseende kvantitet, antal, vikt och volym omedelbart vid ankomsten av varje försändelse. Eventuella avvikelser i fråga om kvantitet, antal, vikt och volym skall rapporteras till SLP inom sju dagar efter mottagandet av varje försändelse.

Avvikelserapport

Du ska använda S 4-5-62 Diskrepansrapport, som finns HÄR eller genom att kontakta SLP här warranty@slp.se , för att rapportera eventuella avvikelser som hittats och de åtgärder du vill att vi ska vidta.
Hanteringen av felaktiga leveranser  innebär alltid en viss utgift både för dig som kund och för SLP. Följaktligen tillämpar vi en minimigräns, ett minimivärde per orderrad, som kommer att utgöra den nedre gränsen för hantering av en avvikelse. Gränsen gäller för båda parter och bör tillämpas på både över- och underleveranser. Vi uppskattar dock all information om avvikelser oavsett värde för att kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar. Minimigränsen för hantering av en avvikelse är för närvarande fastställd per orderrad till 50,00 SEK.
Reklamationer måste rapporteras senast 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna i ditt lager för rapportkoderna 10,12,13, 14, 16, 18, 19 och 21 (Se vår diskrepansrapport).  För defekta varor, rapportkod 15, måste anspråk rapporteras inom garantiperioden.
Dessa rutor som visas nedan i diskrepansrapporten måste fyllas i för att behandla anspråket:
SLP-ordernr
Kundens referens - E-post - Telefonnummer
Kod som matchar din fordran (10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 eller 21)
SLP Artikelnr
Begärt antal
Beskrivning av fordran
Förslag till rättelse
E-postavvikelserapport till warranty@slp.se .  Foton kommer alltid att vara användbara för oss för att påskynda processen. 

Tack på förhand från garantiteamet på SLP

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .